Δράσεις Πρόληψης στην Εκπαιδευτική Κοινότητα

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

•    Εκπαίδευση σε Προγράμματα Αγωγής Υγείας
•    Εργαστήρια ευαισθητοποίησης στην φιλοσοφία και την μεθοδολογία της πρόληψης
•    Εργαστήρια ενίσχυσης του παιδαγωγικού ρόλου των εκπαιδευτικών
•    Εργαστήρια διαχείρισης κρίσεων στην σχολική κοινότητα
•    Συναντήσεις Ατομικής και Ομαδικής Εποπτείας
•    Βραχείες παρεμβάσεις σε μαθητές μέσα στην σχολική τάξη
 

νεα - ανακοινωσεις

ημερολογιο

Αναζήτηση στην ιστοσελίδα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Χρήσιμες ιστοσελίδες με ενημερωτικό υλικό ή δράσεις πρόληψης